Nastavitev DDV

Na vrh  Prejšnji  Naslednji

V zgornjem delu okna "Vrste DDV" so prikazane vse vrste DDV, ki so vnešene v sistem (v našem primeru: Splošni DDV, Znižani DDV in Ni DDV). Ob vrsti DDV je vpisana trenutna veljavna stopnja (200,0% ali 8,5% ali 0,0%) v spodnjem okencu "Zgodovina DDV" pa zgodovina sprememb stopenj. Opomba: morebitni vpisani stopnji 19,00% za splošni in 8,0% za znižani DDV s pričetkom veljavnosti 01.07.1999 sta fiktivni in dejansko nikoli nisa veljali.

 

 

Novo stopnjo DDV nastavimo v nekaj korakih (kot primer bo prikazana nastavitev za splošno stopnjo DDV):

 

Korak 1: Izbira vrste DDV

 

V območju okna "Vrste DDV" kliknete na vrstico "Splošni DDV", tako da se vrstica obarva s temnejšo barvo, črke pa postanejo rdeče:

 

RI-izbor-splosni-DDV

 

 

Korak 2: Aktiviranje podokna "Zgodovina DDV"

 

Ko so črke zapisa "Splošni DDV" rdeče obarvane, kliknete na poljuben zapis podokna "Zgodovina DDV". Črke zapisa v podoknu pordečijo, podokno je aktivno:

 

RI-podokno-zgodovina-DDV-aktivno

 

 

 

Korak 3: Dodajanje novega zapisa zgodovine DDV

 

Na tipkovnici pritisnete tipko <Insert> in odpre se okno za dodajanje zapisa Zgodovine DDV. V oknu izpolnimo polja:

Stopnja DDV (za leto 2013: 22,0)
Velja od vključno (za leto 2013: 01.07.2013)
Faktor preračuna DURS (t.i. preračunana davčna stopnja): objavlja jo DURS, za 2013 v času priprave teh navodil še ni bila objavljena, lahko bi bila 0,180328. Uporabljamo jo takrat, ko je DDV že vključen v končni ceni (npr: v gostinstvu) in se izračuna na sledeč način: preračunana davčna stopnja = (stopnja DDV x 100) / 100 + stopnja DDV. Postopek približek te stopnje izračuna sam, po potrebi jo lahko popravimo glede na predpisano.

 

 

RI-vnos zgodovine DDV

 

 

 

Korak 4: Popravljanje zapisa zgodovine DDV (po potrebi)

 

Vnešenega zapisa Zgodovine DDV ni mogoče izbrisati, lahko pa vnešene podatke popravimo. Z dvoklikom na izbrani zapis se odpre zgoraj opisana zaslonska maska, v kateri podatke lahko popravimo in popravljen zapis shranimo s klikom na gumb "Ok". Toda POZOR!!! Če smo po vnosu stopenj DDV že izdelali račune, ki imajo pozicije obračunane z na novo vnešenim DDV, bo morebitna naknadna sprememba stopnje DDV povzročila različno stopnjo obračuna DDV na računih v istem davčnem obdobju. Pravilen postopek v takšnem primeru je, da vse vnešene račune storniramo, popravimo stopnjo DDV in nato ponovno izstavimo račune.

 

 

Nastavitev naslednje davčne stopnje

 

Naslednjo davčno stopnjo nastavimo v enakih korakih:

1.Izbira vrste ddv
2.Aktiviranje podokna Zgodovina DDV
3.Dodajanje zapisa zgodovine DDV
4.Popravljanje zapisa zgodovine DDV (po potrebi)