061  LJUBLJANA

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) SE 'ŠARANOVIĆEVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1126) PREIMENUJE V 'ZEMLJEMERSKA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1126).

15. 2. 1999

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) JE USTANOVLJENA NOVA ULICA 'GASPARIJEVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1506).

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) JE USTANOVLJENA NOVA ULICA 'JAKOPIČEVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1507).

24. 6. 1999

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) SE 'ULICA SESTER MALAVAŠIČEVIH' (S ŠIFRO 061 011 1314) PREIMENUJE V 'DVOJNA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1314).

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) JE UKINJENA ULICA 'KOCBEKOVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 0442).

4. 8. 2000

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) SO USTANOVLJENE NASLEDNJE NOVE ULICE:

'PREGLJEVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1508). NASTALA JE IZ DELA 'ULICA CANKARJEVE BRIGADE' (S ŠIFRO 061 011 1253).

'KOLINSKA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1509). NASTALA JE IZ DELA 'OB ZELENI JAMI' (S ŠIFRO 061 011 0737).

'VILHARJEV PODHOD' (S ŠIFRO 061 011 1510).

22. 6. 2000

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) SE 'ULICA MAJKE JUGOVIĆEV' (S ŠIFRO 061 011 1281) PREIMENUJE V ' KNOBLEHARJEVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1281).

18. 2. 2001

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) JE USTANOVLJENA NOVA ULICA 'ULICA JUŠA KOZAKA' (S ŠIFRO 061 011 1511). NASTALA JE IZ DELA 'KOZAKOVE ULICE' (S ŠIFRO 061 011 0485).

1. 2. 2001

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) SE ULICA 'KOSOVO POLJE' (S ŠIFRO 061 011 0478) PREIMENUJE V 'ČUČKOVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 0478).

28. 2. 2001

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) JE UKINJENA 'STROJEVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1118). HIŠNE ŠTEVILKE GREDO IZ NJE V 'VODOVODNO CESTO' (S ŠIFRO 061 011 1386).

27. 2. 2001

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) JE USTANOVLJENA NOVA ULICA 'STROJEVA ULICA (S ŠIFRO 061 011 1519).

5. 3. 2001

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) SO NA NOVO USTANOVLJENE NASLEDNJE ULICE:

 

'LOVRENČIČEVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1512)

'PARK SLOVENSKE REFORMACIJE' (S ŠIFRO 061 011 1513)

'BERGANTOVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1514)

'ČERNIGOJEVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1515)

'KARINGERJEVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1516)

'MALEŠEVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1517)

'ULICA LOJZETA SPACALA' (S ŠIFRO 061 011 1518)

'TISNIKARJEVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1520).

5. 3. 2001

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) SE 'PETROVIĆEVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 0794) PREIMENUJE V 'ULICA HERMANA POTOČNIKA' (S ŠIFRO 061 011 0794).

2. 7. 2001

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) SE 'SKOJEVSKA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1056) PREIMENUJE V 'ZELENOVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1056).

21. 12. 2001

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) JE UKINJENA 'ŽIROVNIKOVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1495).

20. 11. 2001

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) JE UKINJENA ULICA 'SPODNJI RUDNIK' (S ŠIFRO 061 011 1084).

10. 12. 2001

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) SE ULICA 'TRŽAŠKA CESTA – DEL' (S ŠIFRO 061 011 1223) PREIMENUJE V 'TRŽAŠKA CESTA' (S ŠIFRO 061 011 1223).

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) SE ULICA 'DOLENJSKA CESTA – DEL' (S ŠIFRO 061 011 0205) PREIMENUJE V 'DOLENJSKA CESTA' (S ŠIFRO 061 011 0205).

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) SE ULICA 'POT NA DEBELI HRIB – DEL' (S ŠIFRO 061 011 0895) PREIMENUJE V 'POT NA DEBELI HRIB' (S ŠIFRO 061 011 0895).

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) JE UKINJENA ULICA 'GRADEN' (S ŠIFRO 061 011 0295).

4. 12. 2002

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) JE UKINJENA ULICA 'KIDRIČEV PARK' (S ŠIFRO 061 011 0424).

27. 12. 2004

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) STA USTANOVLJENI NOVI ULICI:

'KOCBEKOVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1521).

'JENSENOVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1522).

3. 12. 2004

 

V NASELJU LJUBLJANA JE USTANOVLJENA NOVA ULICA 'RAVNA POT' (061 011 1523).

24. 2. 2005

 

V NASELJU LJUBLJANA JE USTANOVLJENA NOVA ULICA 'BABIČEVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1524).

 

V NASELJU LJUBLJANA JE USTANOVLJENA NOVA ULICA 'BADJUROVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1525).

 

V NASELJU LJUBLJANA JE USTANOVLJENA NOVA ULICA 'ČAPOVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1526).

16. 9. 2005

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) JE USTANOVLJENA NOVA ULICA 'PRIVŠKOVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1527).

7. 6. 2006

 

V NASELJU ČRNA VAS(S ŠIFRO 061 004) JE USTANOVLJENA NOVA ULICA 'OB FARJEVCU' (S ŠIFRO 061 004 0003).

13. 7. 2006

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) STA NA NOVO USTANOVLJENI NASLEDNJI ULICI:

'POD GABRI' (S ŠIFRO 061 011 1528).

'POD JESENI' (S ŠIFRO 061 011 1529).

2. 11. 2006

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) JE USTANOVLJENA NOVA ULICA 'TEHNOLOŠKI PARK' (S ŠIFRO 061 011 1530).

25. 1. 2008

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) JE USTANOVLJENA NOVA ULICA 'PRED SAVLJAMI' (S ŠIFRO 061 011 1531). NASTALA JE IZ DELA 'SAVELJSKA CESTA' (S ŠIFRO 061 011 1041).

4. 3. 2008

 

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) JE USTANOVLJENA NOVA ULICA 'DAVČNA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1532).

6. 8. 2008

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) JE UKINJENA ULICA 'ARGENTINSKI PARK' (S ŠIFRO 061 011 1501).

29. 9. 2008

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) JE USTANOVLJENA NOVA ULICA 'ARGENTINSKA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1533).

29. 9. 2008

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) SE 'ZRINJSKEGA CESTA' (S ŠIFRO 061 011 1476) PREIMENUJE V 'ULICA JANEZA PAVLA II.' (S ŠIFRO 061 011 1476).

24. 11. 2008

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) SO NA NOVO USTANOVLJENE NASLEDNJE ULICE:

'RAKUŠEVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1534).

'JELINČIČEVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1535).

'LAJOVČEVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1536).

'LAVRINOVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1537).

'LESKOVIČEVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1538).

'LIPOVŠAKOVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1539).

'PUČNIKOVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1540).

'SAVINOVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1541).

'ŠIVIČEVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1542).

'TOMIŠELJSKA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1543).

'TORKARJEVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1544).

'ULICA ZA TRAVNIKI' (S ŠIFRO 061 011 1545).

'ŽEBRETOVA ULICA' (S ŠIFRO 061 011 1546).

17. 12. 2008

 

V NASELJU LJUBLJANA (S ŠIFRO 061 011) SE ULICA 'CESTA NA KLJUČ' (S ŠIFRO 061 011 0115) SLOVNIČNO POPRAVI V 'CESTA NA KLJUČ' (S ŠIFRO 061 011 0115).

17. 2. 2009