Astral
 
Prevajalnik je Borland BCC55. Ime datoteke ax32hb.exe
 
Prenos: astral.rar
 
+ advantage database server
---
 
Ukaz za izdelavo: "mkhb j ax_hb" (glej spodaj)
Povezovalna datoteke je: AX32HB.LNK.
Posebne knjižnice: slf32hb.lib + nf32hb.lib + smp32hb.lib +
 
Npr. kako zgradimo slf32hb.lib
 
\aapl\ax\hb_on
Pobrišemo *.obj in *.c v C:\aapl\C3\sl32h.lbr\obf32xhb
C:\aapl\C3\sl32h.lbr\SLF32XHB.RMK
C:\aapl\C3\sl32h.lbr\obf32xhb\cl_sl.bat
C:\aapl\C3\sl32h.lbr\MKLIB_HB.BAT
Prekopiraj na \aapl\ax
 
 
Spremenjeni moduli FiweWin
 
1. WINDOW.PRG
 
METHOD GoNextCtrl( hCtrl ) CLASS TWindow
 
 local hCtlNext := NextDlgTab( ::hWnd, hCtrl ), nAt
 
 // if Upper( ::ClassName() ) != "TDIALOG"
 if Upper( ::ClassName() ) != "TDIALOG" .and. ;
     Upper( ::ClassName() ) != "TMDICHILD" .and. ;
     Upper( ::ClassName() ) != "TGROUP"    // C.Gelabert 13/03/2008   
     nAt = AScan( ::aControls, { | o | o:hWnd == hCtrl } )
...
METHOD GoPrevCtrl( hCtrl ) CLASS TWindow
 
 local hCtlPrev := NextDlgTab( ::hWnd, hCtrl, .t. )
 local n, cFoldName, nAt
 
//   if Upper( ::ClassName() ) != "TDIALOG"
 if Upper( ::ClassName() ) != "TDIALOG" .and. ;
     Upper( ::ClassName() ) != "TMDICHILD" .and. ;
     Upper( ::ClassName() ) != "TGROUP"    // C.Gelabert 13/03/2008
    nAt = AScan( ::aControls, { | o | o:hWnd == hCtrl } )
 
2. TGET.PRG in MGET.PRG sta še v MAK datotekah, vendar ju več ne linkamo ...
 
----
 
Napaka pri "mkhb j":
 
Error: Unresolved external '_HB_FUN_UPGDAT' referenced from C:\AAPL\AX\OBJHB\UPG_JU.OBJ
Error: Unresolved external '_HB_FUN__SETX90' referenced from C:\AAPL\AX\OBJHB\BIZ_JU.OBJ
Error: Unresolved external '_HB_FUN_V_K_SPEC' referenced from C:\AAPL\AX\OBJHB\GUI_JURE.OBJ
 
Gornje funkcije se nahajajo v SISTEM.PRA v mapi ..\PRG\ v posametni aplikaciji
 
Izdelava prodajne verzije: funkcija EXE_Make(0) (modul PRA.PRG, sCompiler=HB_32)
Zgradi PRA_HB.MAK na osnovi EX_HB.MAK.
Zgradi ex_objhb.lnk na osnovi ax32hb.lnk.
Nato pokliče "call mkhb j pra_hb"
 
----
 
Osnovni ax32hb.exe se zgradi na osnovi AX_HB.MAK in AX_OBJHB.LNK z ukazom:
mkhb j ax_hb
 
<>